Oferta » Wykonawstwo inwestycji

A A A

Wykonawstwo robót budowlanych stanowi głowną gałąź działalności firmy. Posiadamy 25 letnie doświadczenie poparte wieloma zrealizowanymi inwestycjami, zarówno jako generalny wykonawca jak również jako podwykonawca i konsorcjant. Naszą specjalnością jest budownictwo mostowe, jednak pełna oferta obejmuje:

  • budownictwo w zakresie budowy, remontu, wzmocnień oraz bierzacego utrzymania obiektów mostowych wraz z dojazdami

  • budownictwo hydrotechniczne i wodno-melioracyjne w zakresie zabezpieczeń obiektów mostowych i korpusów drogowych

  • konstrukcje inżynierskie

  • budownictwo drogowe w zakresie budowy oraz remontu ciągów pieszych, placów, parkingów, nawierzchni z betonu, żywic oraz modyfikowanego bitumu wraz z infastrukturą towarzyszącą

  • budowę obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  • roboty ziemne (wykopy, nasypy, niwelacja i zagospodarowanie terenu)

       Podejmujemy również nietypowe i skomplikowane roboty. Inwestycje prowadzimy przy udziale własnej kadry oraz własnymi środkami produkcji, gwarantując jakość i terminowość robót. Przy realizacji projektów wielobranżowych wpółpracujemy z doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami.


Wszystkie prawa zastrzeżone © by Budmost | 2001-2011